ISO certifikati:

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008
Proizvodnja, prodaja i distribucija cementa i betona 

 

Sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2007
Proizvodnja, prodaja i distribucija agregata za graditeljstvo i industriju

 

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu OHSAS 18001:2007
Proizvodnja, prodaja i distribucija cementa i betona 

 

Sustav upravljanja energijom ISO 50001:2011
Proizvodnja, prodaja i distribucija cementa, kamenih blokova i transportnog betona. Eksploatacija, proizvodnja, prodaja i distribucija kamenih agregata za građevinski, industrijsku i poljoprivredu upotrebu.

SGS je vodeća svjetska kompanija za nadzor, provjeru, testiranje i certifikaciju poduzeća. Prepoznata kao globalni benchmark za kvalitetu i integritet, zapošljava 67 000 ljudi i obuhvaća mrežu od više od 1250 ureda diljem svijeta. Konstantno nastoje biti korak ispred svih drugih kako bi tržištu pružili ono što potrošači traže. Vodeći su u području pružanja poslovnih rješenja koja povećavaju kvalitetu, sigurnost i produktivnost, uz smanjnje rizika.

Načelo cjelovitog sustava upravljanja

Načelo cjelovitog sustava upravljanja kvalitetom,  okolišem i zaštitom zdravlja i sigurnosti u Holcimu u Hrvatskoj je naš stalni podsjetnik na postignuća i ciljeve koje želimo ostvariti sustavom.

Ovo načelo uređuje i odnose prema našim zaposlenicima, poslovnim partnerima i posjetiteljima, kao i komunikaciju s predstavnicima institucija vlasti I lokalnih zajednica u kojima djelujemo. Edukacija naših zaposlenika trajan je proces, s ciljem boljeg razumijevanja važnosti načela cjelovitog sustava upravljanja, uz predanost održavanju i razvoju pojedinih sustava.

Članovi Uprave i Menadžment tima Holcima u Hrvatskoj dosljedno sprovode ovo načelo s namjerom poboljšanja općeg razumijevanja i ponašanja svih zaposlenika sukladno temeljnim postavkama održivog razvoja.

Kako bismo ostvarili navedeno, odlučni smo:
• poslovanje prilagoditi načelima održivog razvoja stvarajući temelje za buduće generacije
• uvažavati zahtjeve naših poslovnih partnera i ostalih zainteresiranih strana, primjenjivati pozitivne zakonske propise i standarde, kao i interna pravila i propise LafargeHolcim Grupe
• stalno povećavati zadovoljstvo naših kupaca kroz ponudu osuvremenjenih proizvoda i visoku kvalitetu usluge
• uvesti suvremene metode nadzora procesa i kvalitete
• ulagati u stalni razvoj i uporabu ekoučinkovitih tehnologija i procesa
• zaštititi okoliš sprječavanjem zagađivanja, smanjujući emisije i uporabu neobnovljivih prirodnih resursa, promičući materijalnu i energetsku oporabu otpada, kao I rehabilitaciju polja eksploatacije
• osigurati zdravstvenu zaštitu i sigurna radna mjesta za naše zaposlenike identificirajući i otklanjajući rizike, kao i poduzeti sve da zajamčimo sigurnost za naše podugovaratelje i posjetitelje
• ustrajno poticati naše zaposlenike, kroz odgovarajući trening, da razumijevanjem, razvojem i održavanjem doprinesu cjelovitom sustavu upravljanja
• trajno unaprijediti učinkovitost na svim područjima, temeljeno na poslovnim planovima, ciljevima i prikladnim pokazateljima za nadzor i praćenje postignutog
• ustanoviti, redovito ocjenjivati i poboljšavati komunikaciju sa zaposlenicima, predstavnicima institucija vlasti i lokalne zajednice, s kojima želimo podijeliti naša načela, ciljeve, napredovanje i postignuća u svim našim aktivnostima

Cjeloviti sustav upravljanja - opći ciljevi
• Povećati razinu svijesti te osjećaj odgovornosti i utjecaja naših zaposlenika na kvalitetu naših proizvoda i usluga, očuvanje okoliša i zdravstvenu zaštitu, te zaštitu na radu
• Trajno unaprjeđivati znanja i vještine naših zaposlenika kroz osiguranje potrebitih resursa i treninga
• Razviti osjećaj pripadnosti timu i poticati inovativne ideje kroz uključivanje naših zaposlenika u projekte povezane s cjelovitim sustavom upravljanja

Upravljanje kvalitetom - opći ciljevi
• Podići zadovoljstvo kupaca isporučujući proizvode stalne kakvoće, ispunjavajući zahtjeve standarda, prakse i pozitivnih zakonskih propisa
• Razvijati paletu proizvoda i pripadajućih usluga sukladno zahtjevima tržišta
• Razvijati i trajno unaprjeđivati sve poslovne segmente težeći ispunjenju svjetskih standarda

Upravljanje okolišem - opći ciljevi
• Stalno unaprjeđivati postignuća na području zaštite okoliša u svim poslovnim segmentima
• Smanjivati emisije (prašina, dimni plinovi, buka) i unaprjeđivati kvalitetu otpadnih voda, kao i njihovu oporabu
• Oporabljati otpadne materijale i smanjivati uporabu neobnovljivih prirodnih resursa

Upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti - opći ciljevi
• Osigurati zdravlje i sigurna radna mjesta našim zaposlenicima i poduzeti neophodno da bi se zajamčila sigurnost našim partnerima i posjetiteljima
• Spriječiti nezgode na radu kroz programe treninga naših zaposlenika i podizanja razine svijesti o rizicima u našim postrojenjima
• Stalno skrbiti o zdravlju naših zaposlenika